Frankowicze znowu wygrywają z mBank SA

W kalendarzu zagościł już marzec, a do Kancelarii z Grupy Kapitałowej VOTUM nadal napływają dobre informacje dotyczące postępowań zakończonych jeszcze w lutym. Dokładnie 27 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (sygn. akt XVIII C 712/19) wydał...

Frankowicze mBank SA znów wygrywają!

Ofensywa procesowa podjęta przez kancelarie z Grupy Kapitałowej VOTUM przynosi kolejne efekty. W dniu 18 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (sygn. akt XVIII C 365/19) wydał korzystne orzeczenie. Czyli Frankowicze mBank SA znów wygrali. Sąd...