Różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty obcej.