Kolejny bank opublikował sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 r. Tym razem swoje dane za okres styczeń-czerwiec tego roku pokazała Grupa Santander Bank Polska SA. Po pierwszej połowie 2022 roku zysk netto Grupy Banku Santander wynosi 1 616 mln zł. Jednak wyniki byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie rezerwy na kredyty frankowe. Zatem wyniki banku w II kwartale obciążyły koszty z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych, które wyniosły 850,9 mln zł. Bank wcześniej szacował wpływ tych kosztów na poziomie 767 mln zł. Ponadto w sprawozdaniu bank podał również, jak wyglądają sprawy frankowe w Santander na etapie postępowań sądowych.

Rezerwy na sprawy frankowe w Santander

Począwszy od 1 stycznia 2022 roku Grupa dokonała zmian zasad rachunkowości dotyczących rezerw ma sprawy frankowe w Santander. Wynikało to głównie z materializacji ryzyka przegranych na salach sądowych. A tym samym braku możliwości odzyskania pełnych harmonogramowych przepływów dla tego portfela. Dlatego na koniec czerwca 2022 r. saldo rezerw na portfel kredytów udzielonych przez bank wyniosło 2 964 mln zł. Tymczasem na na koniec grudnia 2021 r. rezerwy na sprawy frankowe w Santander wynosiły 2 035 mln zł. Aktualne rezerwy stanowią 32,5% aktywnego portfela kredytów walutowych CHF.

Spory sądowe p-ko Santander

Oprócz informacji o utworzeniu kolejnej rezerwy, Grupa Kapitałowa Santander podała również dane dotyczące postępowań sądowych. Grupa monitoruje na bieżąco stan orzecznictwa sądowego w sprawach kredytów walutowych pod kątem kształtowania się i ewentualnych zmian linii orzeczniczych. Na dzień 30 czerwca 2022 r. Santander Bank Polska SA i Santander Consumer Bank SA były stroną łącznie 10324 indywidualnych postępowań sądowych w sprawach frankowych. Co istotne, całkowita wartość roszczeń wniesionych przez powodów wynosi: 2 785,4 mln zł. Zgodnie z raportem roszczenia zgłaszane przez klientów w postępowaniach indywidualnych dotyczą przede wszystkim stwierdzenia nieważności umowy, w mniejszym stopniu utrzymania umowy w PLN z oprocentowaniem LIBOR+marża (odfrankowienie).

Votum vs sprawy frankowe w Santander

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w obsłudze Grupy Kapitałowej Votum pozostawało 3557 klientów z roszczeniami przeciwko Grupie Santander. W samym 2022 r. zawarto 533 nowych umów kompleksowej obsługi sprawy bankowej. Dla porównania 329 z kredytobiorcami Santander Bank Polska SA. Natomiast 204 z kredytobiorcami Santander Consumer Bank SA. Jeśli chodzi o statystyki sądowe, to na koniec czerwca kancelarie z GK Votum prowadziły 2853 indywidualne postępowania sądowe przeciwko Grupie Santander. Zatem udział Votum we wszystkich sprawach frankowych w Santander na etapie sądowym wynosi 27,6%. Łączna wartość przedmiotu sporu z tego tytułu wynosiła na dzień 30 czerwca 2022 r. – 509,9 mln zł.