Sąd Najwyższy: sędzia frankowicz może orzekać w sprawie frankowej.

W ubiegłym roku od stycznia do maja frankowicze z niecierpliwości oczekiwali na wieści z Sądu Najwyższego. Przez ten okres ważyły się losy uchwały frankowej, rozpatrywanej w pełnym składzie Izby Cywilnej. Sędziowie mieli odpowiedzieć na 6 pytań zadanych przez Pierwszą Prezes SN Małgorzatą Manowską. Pomimo kilku posiedzeń do publikacji uchwały nie doszło, a sprawa znalazła swój finał przed TSUE. Jednak nie w tym zakresie, w jakim wszyscy się spodziewali. Co nie znaczy, że Sąd Najwyższy zaprzestał orzekania w zakresie kredytów frankowych. W jednej z ostatnich uchwał SN wskazał m.in., że sędzia frankowicz może orzekać w sprawach frankowych.

 

Sprawdź, ile pieniędzy możesz ODZYSKAĆ!

 

Wątpliwości w sprawie statusu sędziego

Zagadnienie trafiło na wokandę Sądu Najwyższego za sprawą Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Ten zwrócił się do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczącej statusu sędziego. Czy sędzia posiadający umowę kredytu z bankiem, który jest pozwany przez innego frankowicza, z mocy ustawy jest wyłączony od rozpoznania takiego sporu? I czy ewentualnie strony mogą wnieść o jego wyłączenie?. Zapytanie powstało na kanwie sprawy prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Słupsku. W niniejszym postępowaniu dwoje frankowiczów wygrało z bankiem w pierwszej instancji. A sąd orzekł, że umowa kredytu jest nieważna. Jednak już w pierwszej instancji pojawiła się sporna kwestia. Czy sędzia mogła orzekać w tej sprawie, mając kredyt frankowy w pozwanym banku?

SN: Sędzia frankowicz jak każdy inny sędzia

W dniu 13 maja 2022 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. akt III CZP 83/22). Wskazał, że sędzia frankowicz będący klientem banku udzielającego kredytu powiązanego z kursem CHF, nie jest wyłączony z mocy ustawy w sprawie. Nawet jeśli klienci żądają stwierdzenia nieważności umowy kredytu tego banku. Dodał, że nie ma to znaczenia, że ten wyrok może w przyszłości hipotetycznie wpłynąć na prawa lub obowiązki sędziego. Ponieważ wpływ ten musi być rzeczywisty, a nie jedynie prognozowany lub prawdopodobny. Ponadto wydany wyrok nie rozstrzyga automatycznie o nieważności umowy kredytu zawartej przez sędziego z tym samym bankiem. Bowiem nie przesądza wprost o zasadności takich roszczeń, choćby miały analogiczny charakter do rozstrzygniętych wyrokiem.

Idąc dalej, taki wyrok nie zwalnia sędziego z obowiązku spłaty rat wynikających ze zobowiązań zaciągniętych wobec banku. Ani nie modyfikuje w inny sposób jego sytuacji prawnej w ramach wiążącej go umowy z bankiem. Wyrok dotyczący umowy kredytu zawartej przez bank z inną osobą, nie jest wytyczną do orzekania w sprawie roszczeń sędziego. Nawet jeśli stanie się prawomocny. Hipotetycznie w swojej sprawie sędzia może powołać się jako argument na przyjętą w tym wyroku interpretację prawa. Jednak nie może to być utożsamiane z oddziaływaniem na wynik sprawy oraz na prawa lub obowiązki sędziego.

Sąd Najwyższy nadrabia zaległości w sprawach frankowych

Pod koniec kwietnia Prezes Joanna Misztal-Konecka zorganizowała wewnętrzną konferencję sędziów Izby Cywilnej Sadu Najwyższego. Spotkanie poświęcono identyfikacji najważniejszych kwestii spornych związanych ze sprawami frankowymi. Zgodnie z przekazanym komunikatem prasowym, posiedzenie przyniosło obiecujące skutki. Ponieważ zdaniem sędzi poczynione ustalenia przełożą się na sprawniejsze rozstrzyganie spraw frankowych. Dzięki temu, w samym maju zaplanowano rozpoznanie ponad 50 takich spraw. Dodatkowo szacunki wskazują, że w Izbie Cywilnej pozostaje do rozpatrzenia jeszcze kilkaset skarg kasacyjnych z zakresu kredytów pseudowalutowych. Co istotne, występujące w nich zagadnienia prawne często są tożsame z przedstawionymi przez I Prezes SN we wniosku z 2021 r. Niedawno Izba Cywilna SN podjęła również inną uchwałę odnoszącą się do kredytów frankowych. Uznano w niej, że jednostronne wyznaczanie przez bank kursu waluty było sprzeczne z naturą kredytu indeksowanego.

Paweł Wójcik
Paweł Wójcik

Redaktor

pawel.wojcik@votum-rl.pl

Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA, ekspert z zakresu prawa bankowego, specjalizujący się w kredytach konsumenckich i hipotecznych. Odpowiada za... czytaj więcej

Czytaj również


rezerwy na sprawy frankowe
Banki odłożyły już 22,5 mld zł rezerwy na sprawy frankowe

Rada Polityki Pieniężnej dziewiąty raz z rzędu zadecydowała o podwyżce stop procentowych. Aktualna stopa referencyjna

Czytaj więcej
prokurator generalny wspiera frankowiczow
Prokurator Generalny wspiera frankowiczów

Statystyki zapadłych wyroków nie pozostawiają złudzeń, że sądy opowiadają się po stronie frankowiczów. Okazuje się,

Czytaj więcej
sedzia frankowicz
Sąd Najwyższy: sędzia frankowicz może orzekać w sprawie frankowej.

W ubiegłym roku od stycznia do maja frankowicze z niecierpliwości oczekiwali na wieści z Sądu

Czytaj więcej
frankowicze wyroki
Frankowicze wyroki – blisko 500 orzeczeń Votum w kwietniu

Grupa Kapitałowa Votum pobiła kolejny rekord w segmencie bankowym, tym razem w zakresie liczby uzyskanych

Czytaj więcej