Rzecznik Finansowy podzielił się na swojej stronie internetowej statystykami dotyczącymi istotnych poglądów w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Są to stanowiska wydawane w trakcie postępowania sądowego na wniosek stron procesu lub z urzędu. Stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu i mają na celu wzmocnienie argumentacji powoda, w tym przypadku frankowicza, a także ułatwienie sędziemu rozstrzygnięcia sporu. Nie ulega wątpliwości, że Rzecznik Finansowy wspiera frankowiczów.

W ilu sprawach wypowiedział się Rzecznik Finansowy?

Jak podaje Urząd od 2016 r. wydano już 1644 istotne poglądy, a ubiegły rok był pod tym względem rekordowy, ponieważ takie stanowiska zajęto w 755 sprawach. Rzecznik Finansowy wskazał również, że jest przygotowany na wzrost liczby wniosków o istotny pogląd w 2020 r.

W 2020 r. weszliśmy dobrze przygotowani do przyjmowania kolejnych wniosków o przedstawienie istotnego poglądu na etapie postępowania sądowego w sporach dotyczących kredytów „frankowych”. Spodziewam się, że wzrośnie aktywność klientów banków i ich pełnomocników. Jest to skutek dotychczasowego okresu „zawieszenia” w oczekiwaniu na stanowisko TSUE w sprawie Państwa Dziubaków – mówi prof. Mariusz Golecki.

Czy Rzecznik Finansowy wspiera frankowiczów?

Warto podkreślić, że Rzecznik Finansowy będzie w tym roku dysponować rekordowym budżetem na swoją działalność. Wysokość środków do dyspozycji urzędu zwiększyła się z 21 mln zł do około 31 mln zł. Jak zapowiada sam rzecznik, znacznie większy budżet pozwoli skuteczniej stawać w obronie klientów w sporach z instytucjami finansowymi.

Grupa Kapitałowa Votum S.A. od samego początku powołania projektu pomocy frankowiczom aktywnie współpracuje z Rzecznikiem Finansowym. Nadal toczą się pozasądowe postępowania w ponad 900 sprawach (tzw. postępowania polubowne).

Liczymy, że przy wsparciu Rzecznika Finansowego banki w którymś momencie ugną się i zaczną proponować swoim klientom rozwiązania polubowne. Uwzględniające przy tym interesy obu stron. Niestety na ten moment postępowanie sądowe wydaje się być jedynym rozwiązaniem. Daje kredytobiorcom możliwość uregulowania swojej sytuacji z bankiem i usunięcia z umowy kredytowej mechanizmu indeksacji do CHF. – wskazuje Kacper Jankowski, Prezes Votum Robin Lawyers.

Informacja o statystykach Rzecznika Finansowego znajduje się tutaj.