Październik był najlepszym miesiącem dla Klientów Grupy Kapitałowej Votum dochodzących swoich roszczeń w sądach z tytułu wadliwych umów kredytowych, waloryzowanych do walut obcych. W poprzednim miesiącu przed sądami I i II instancji zapadło 760 korzystnych orzeczeń dotyczących kredytów frankowych, skutkujących stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej lub jej odfrankowieniem. Frankowicze Votum zdecydowanie wygrywają w sądach, co skłania kolejnych kredytobiorców do wytoczenia powództwa.

Frankowicze Votum – rekord wyroków prawomocnych

W październiku po raz pierwszy liczba pozytywnych wyroków prawomocnych przekroczyła liczbę 100, dokładnie zapadło ich 113, z czego 96% skutkowało stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej. Jak pokazują statystyki wyroków prawomocnych, zdecydowana większość zakończyła się uznaniem umowy za trwale bezskuteczną. Tym samym tacy Klienci mają dzisiaj otwartą drogę do ostatecznego pozbycia się kredytu. I to nie tylko w zakresie uwolnienia się od rosnącego salda zadłużenia i w konsekwencji zaprzestania dalszej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Ale również odzyskania nadpłat kapitału wraz z odsetkami oraz zwolnienia hipoteki z księgi wieczystej i usunięcia danych z BIK.

Z satysfakcją publikujemy dane październikowe w zakresie liczby wydawanych wyroków w sprawach frankowych, nie tylko dlatego, że spełniają się nasze prognozy, ale przede wszystkim z uwagi na fakt, że wzrostowi liczby wyroków towarzyszy umacnianie się oczekiwanych przez nas tendencji. I w tym zakresie możemy mówić o ukształtowanej linii orzeczniczej na korzyść frankowiczów. W naszej ocenie tak właśnie powinien wyglądać model kompleksowego rozwiązania sprawy frankowej.

Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A.

Zadowoleni frankowicze polecają Votum

Grupa Kapitałowa Votum czwarty miesiąc z rzędu zanotowała wzrost liczby zleceń dotyczących spraw frankowych. W październiku przybyło kolejnych 989 frankowiczów Votum. Tym samym spółki z Grupy już na początku IV. kwartału zrealizowały zapowiadane założenia rocznej sprzedaży w tym obszarze. Klienci są coraz bardziej świadomi i zdeterminowani. Stale rośnie udział osób decydujących się na usługę Votum dzięki rekomendacji innego frankowicza, którego proces przebiega pomyślnie lub już zakończył się stwierdzeniem nieważności umowy.

Czeka nas dobre zakończenie roku. Oprócz poleceń od zadowolonych Klientów, nowym zjawiskiem jest również znacząca grupa frankowiczów, którzy po otrzymaniu bankowej oferty ugody, weryfikują jej atrakcyjność i decydują się na korzystniejszy dla siebie wariant postępowania, jakim jest wytoczenie powództwa.

Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu Votum S.A.

Frankowicze Votum – rekord liczby rozpraw

Na listopad zaplanowano rekordową liczbę posiedzeń sądowych w sprawach Klientów Grupy Kapitałowej Votum – 2719. Dotychczasowe statystyki wokand, wykazywały tendencję rosnącą, co wprost proporcjonalnie przekładało się na liczbę wydawanych orzeczeń. W tym zakresie ostatnie miesiące roku mogą skutkować kolejną spektakularną liczbą zapadłych orzeczeń, zbliżającą się nawet do 1000 miesięcznie.