Analizując różne statystyki dotyczące spraw frankowych, można stwierdzić, że każdy kolejny rok jest rekordowy. Od momentu publikacji wyroku TSUE w październiku 2019 r. stale przybywa procesów frankowych. Co istotne wskutek zmiany właściwości sądów i przechyleniu się linii orzeczniczej w kierunku nieważności, postępowania przyspieszyły. Dzięki temu z miesiąca na miesiąc mamy do czynienia z rekordową liczbą zapadających orzeczeń. Jednocześnie warto podkreślić, że lawinowo wzrasta również liczba prawomocnych wyroków frankowych. A to oznacza, że coraz więcej frankowiczów skutecznie pozbywa się wadliwego kredytu.

{button}

530 wyroków frankowych w lutym

Votum Robin Lawyers SA tradycyjnie przygotowała miesięczne zestawienie wyroków frankowych. Zgodnie z zebranymi danymi, do których udało się dotrzeć, w lutym 2022 r. zapadło co najmniej 530 orzeczeń w sprawach frankowiczów. Biorąc pod uwagę statystyki z poprzednich miesięcy, padł nowy rekord. Dotychczas najwięcej wyroków zapadło w grudniu 2021 r. – 480. Natomiast w styczniu 2022 r. na salach sądowych rozstrzygnięto 415 spraw frankowych. Warto przy tym podkreślić, że aktualne statystyki znacząco odbiegają od liczby wyroków wydawanych jeszcze w I półroczu 2021 r. Wówczas sądy kończyły orzeczeniami około 150-200 spraw. Biorąc pod uwagę, że wg różnych szacunków aktualnie toczy się około 70-100 tys. takich spraw, z każdym miesiącem wyroków powinno jeszcze przybywać. Taka tendencja orzecznicza oczywiście napawa optymizmem. Ponieważ sądy powszechne nie czekają już na uchwałę Sądu Najwyższego, która z uwagi na pytania do TSUE, nie wiadomo kiedy zapadnie. Tylko w zdecydowanej większości zgodnie orzekają na korzyść frankowiczów.

Frankowicze co raz częściej wygrywają prawomocnie

Wśród rosnących liczb w sprawach frankowych nie sposób pominąć jeszcze jednej statystyki. Otóż wg zgromadzonych danych, frankowicze co raz częściej wygrywają prawomocnie. A to oznacza, że upadły nadzieje sektora bankowego, że korzystna dla konsumentów fala orzeczeń odwróci się w sądach II instancji. W lutym 2022 r. zapadło 117 wyroków prawomocnych. Dla porównania podobnych orzeczeń wydano: 75 w styczniu 2022 r., 94 w grudniu 2021 r. i 110 w listopadzie 2021 r. Niewątpliwie możemy w tym zakresie mówić o znacznym przyspieszeniu. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę dane z I półrocza 2021 r. Bowiem od stycznia do końca czerwca 2021 r. w sumie zapadły zaledwie 52 takie wyroki. Natomiast niniejsza liczba wynikała właśnie z oczekiwania na uchwałę Izby Cywilnej SN. Kiedy jednak okazało się, że nie zapadnie, sądy II instancji zwiększyły zakres ostatecznie zamykanych spraw.

97% korzystnych wyroków frankowych w lutym

Oczywiście frankowiczów powinna cieszyć nie tylko rosnąca liczba wydawanych wyroków, ale również utrzymująca się na stale wysokim poziomie korzystna linia orzecznicza. Bowiem spośród wszystkich rozstrzygnięć zapadłych w lutym 2022 r., ponad 97% było korzystnych dla frankowiczów. Zatem banki wygrały niecałe 3% spraw i to nieprawomocnie. Ponieważ wszystkie wyroki sądów II instancji były pozytywne dla konsumentów. Jednocześnie warto podkreślić, że niemal wszystkie wygrane klientów skutkowały stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej. Natomiast wyroki dotyczące odfrankowienia stają się co raz większą rzadkością. W lutym 2022 r. tylko 4% spraw kończyło się w ten sposób. Podczas gdy w niektórych miesiącach 2020 r. bywały okresy, kiedy odfrankowienia stanowiły nawet 40% korzystnych wyroków dla frankowiczów.