W grudniu 2023 r. Grupa Votum zawarła 933 umowy w segmencie bankowym, dzięki czemu przekroczyła liczbę 14 tysięcy zawartych umów w skali całego 2023 roku. Na koniec roku przekroczono także dotychczasowy rekord korzystnych orzeczeń prawomocnych – 350.

Historyczny rok Grupy Kapitałowej Votum

Wyniki sprzedaży z ostatniego miesiąca zwieńczyły sukces najlepszego pod tym kątem roku w historii działalności Grupy Votum. W ciągu ostatnich 12 m-cy, na ofertę pomocy GK Votum w segmencie bankowym zdecydowało się 14 020 Klientów. Ubiegły rok zakończył się również rekordową liczbą korzystnych wyroków prawomocnych w jednym miesiącu – 350. Spośród zapadłych orzeczeń, 97,4% zakończyło się stwierdzeniem nieważności umowy kredytu, 1,7% uchyleniem i przekazaniem do sądu I instancji, a 0,9% odfrankowieniem.

Dane płynące z ostatniego w 2023 r. miesięcznego raportu o kluczowych wskaźnikach w segmencie bankowym, pozwoliły na to, żeby zakończyć ubiegły rok w dobrych nastrojach i z optymizmem prognozować wyniki 2024 r. Rok kończymy wolumenem ponad czternastu tysięcy nowych Klientów i wzrostem sprzedaży o 44% w stosunku do 2022 r., w którym podpisano 9 716 kontraktów. W bieżącym roku spodziewamy się utrzymania wysokiej decyzyjności po stronie frankowiczów,
coraz bardziej świadomych swoich praw i korzyści wynikających ze skierowania sprawy do sądu, również na skutek ostatnich wyroków TSUE. Spodziewamy się także zdecydowanego wzrostu sprzedaży wśród Klientów posiadających wadliwe kredyty gotówkowe, kwalifikujące się do zastosowania Sankcji Kredytu Darmowego. Czwarty kwartał 2023 r. upłynął pod znakiem wzrostów liczby umów w tym obszarze i będziemy dążyć do tego, żeby taka tendencja utrzymała się przez najbliższe miesiące bieżącego roku

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu Votum SA.

Klienci Votum wygrywają w sądach

W zakresie wyroków I instancji, w sprawach Klientów reprezentowanych przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum, w grudniu zapadło 836 korzystnych orzeczeń, z czego 97,3% zakończyło się stwierdzeniem nieważności umowy kredytu. Jeśli chodzi o terminy sądowe, to na ten moment liczba wyznaczonych posiedzeń w styczniu wynosi 2419 i nadal rośnie.

Podobnie jak w roku 2022, również w  ubiegłym roku, miesiąc grudzień był najlepszym miesiącem pod kątem liczby wyroków prawomocnych. W 2023 r. sądy wydały 350 prawomocnych orzeczeń na rzecz Klientów Grupy Votum, podczas gdy w 2022 r. – 200. Stanowi to wzrost o 75% rok do roku. Z kolei,  jeśli weźmiemy pod uwagę sumę wszystkich wyroków sądów II instancji, zapadłych w 2023 r. (2414) i porównamy z danymi z 2022 r. (767), to mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 215% r/r.. W 2024 r. spodziewamy się utrzymania liczby wyroków zapadających w sądach I instancji oraz wyraźnego wzrostu liczby wyroków prawomocnych, zarówno tych zapadających w Sądach Apelacyjnych, ale również  uprawomocniających się wyroków sądów I instancji, na skutek obserwowanej w ostatnim okresie praktyki braku apelacji ze strony banków.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Zarządu Votum SA.