Referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stosowana przez banki w umowach indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej do wyliczenia podstawy odsetek.