Kwota kredytu w umowie kredytowej wyrażona jest w złotych polskich. Przy uruchomieniu kredytu jego wartość zostaje przeliczona przez bank po przyjętym kursie kupna waluty, do której kredyt jest indeksowany/waloryzowany. Natomiast raty kredytu są przeliczane na walutę polską po kursie sprzedaży waluty, do której kredyt jest indeksowany.