Postanowienie umowy, zgodnie z którym bank stosując kurs z własnej tabeli, bez szczegółowego informowania kredytobiorcy o zasadach i mechanizmach jej tworzenia, jednostronnie ustala kurs wypłaty i spłaty kredytu.