Orientacyjna wartość nadpłaconych rat dla kredytu na kwotę 400 tys. złotych zaciągniętego w lutym 2008 r. na 30 lat, wynosi około 96 tys. złotych. Do tego dochodzi obniżenie aktualnego salda zadłużenia o ponad 220 tys. złotych. Jak wygląda proces dochodzenia roszczeń z umowy kredytu frankowego? I ile mnie to będzie kosztowało?