Po wyroku unieważniającym umowę kredytową, banki zwyczajowo nie utrudniają rozliczenia z Kredytobiorcą. Warto jednak mieć na uwadze, że nie dzieje się to automatycznie. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku strony muszą podjąć konkretne działania zmierzające do rozliczenia. W jaki sposób najlepiej rozliczyć się z bankiem po wygranej sprawie CHF? Na co warto zwrócić uwagę i co zrobić w sytuacji, gdy bank jednak nie jest skłonny do zwrotu środków?

Banki nie chcą płacić więcej za przegraną z Frankowiczem

Banki masowo przegrywają z Frankowiczami w sądach, co prowadzi do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. W takim przypadku, bank jest zobowiązany do zwrotu środków Kredytobiorcy. Obejmują one wszystkie wpłacone raty oraz odsetki za opóźnienie, które w przypadku długotrwałych procesów mogą sięgać kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Co prawda, kredytodawcy uwzględniają te kwoty w swoich budżetach, jednak nie chcą ich powiększać o dodatkowe koszty związane z ewentualnym postępowaniem egzekucyjnym. Dla bankowców korzystniejsze jest dobrowolne rozliczenie się z Kredytobiorcą, gdyż w przypadku braku wypłaty środków po uzyskaniu przez konsumenta prawomocnego wyroku, ten może złożyć wniosek o wszczęcie postępowanie egzekucyjnego przeciwko bankowi, który będzie musiał ponieść koszty takiego procesu.

Co zrobić, gdy bank nie chce zwrócić pieniędzy po prawomocnym wyroku?

Zdecydowana większość kredytodawców preferuje polubowne rozliczenie z Kredytobiorcą po przegranej sprawie frankowej. W wielu przypadkach sami proponują zawarcie porozumienia kompensacyjnego lub zwrot pieniędzy na konto bankowe Frankowicza. Mają świadomość, że tylko dobrowolny zwrot środków może uchronić ich przed wszczęciem kosztownego postępowania egzekucyjnego. Bywają jednak sytuacje, w których kredytodawca opóźnia rozliczenie lub bagatelizuje wyrok sądowy i nie chce zwrócić należnych Kredytobiorcy środków. W takim  przypadku postępowanie egzekucyjne jest jedynym sposobem na dochodzenie sprawiedliwości. Niemniej jednak takie działanie banku wydaje się niezrozumiałe, gdyż w ten sposób naraża się na dodatkowe starty finansowe.

wyrok, pieniądze

Jak najlepiej rozliczyć się po prawomocnym wyroku w sprawie frankowej?

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku Frankowicz musi podjąć konkretne działania, aby rozliczyć się z bankiem, ponieważ proces ten nie odbywa się automatycznie. Rozliczenie z bankiem może nastąpić poprzez:

  • zawarcie porozumienia kompensacyjnego, w którym obie strony składają oświadczenia woli,
  • złożenie oświadczenia o potrąceniu wzajemnych roszczeń,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy bank nie chce rozliczyć się dobrowolnie.

W dwóch pierwszych rozwiązaniach dochodzi do polubownego rozliczenia między stronami. Są one korzystne zarówno dla Kredytobiorcy jak i dla banku, ponieważ nie generują dodatkowych kosztów. Co więcej, przy zastosowaniu takiej formy rozliczenia między Frankowiczem a bankiem po prawomocnym wyroku, regulowane są również takie kwestie jak zaprzestanie pobierania rat i przetwarzania danych osobowych, a także wydanie listu mazalnego, dzięki któremu możliwe jest wykreślenie hipoteki.

Etap umowy a rozliczenie z bankiem

Należy mieć świadomość, że to, w jaki sposób odbędzie się rozliczenie między Frankowiczem a bankiem uzależnione jest od etapu spłaty kredytu przez Kredytobiorcę w chwili wydania wyroku unieważniającego umowę kredytową.

Najłatwiejsze jest to w sytuacji, gdy kredyt frankowy został już spłacony, ponieważ w pozwie wskazane zostały wszystkie roszczenia. Z kolei w przypadku, gdy Kredytobiorca nadal spłacał raty w trakcie postępowania sądowego, niezbędne jest rozszerzenie powództwa, gdyż te raty nie zostały objęte pozwem. W takim przypadku korzystnym rozwiązaniem może okazać się złożenie oświadczenia o wzajemnym potrąceniu, a następnie zwrócenie się do banku o zapłatę różnicy. Co istotne, banki z reguły są skłonne do przyjęcia takiego rozwiązania i nie utrudniają procesu rozliczenia z Frankowiczem.

pieniądze

W mniej komfortowej sytuacji są Kredytobiorcy, którzy nie spłacili całego kapitału, a już uzyskali wyrok unieważniający umowę kredytową. Muszą mieć świadomość, że pozostały kapitał  będą musieli natychmiastowo zwrócić kredytodawcy. Każdy taki przypadek warto skonsultować z ekspertami z Votum Robin Lawyers, ponieważ może się okazać, że środki z nadpłat wcześniejszych rat będą mogły całkowicie lub w znacznym stopniu pokryć wymagane kwoty.