Kolejni Frankowicze zdeterminowani korzystną opinią Rzecznika Generalnego TSUE podjęli decyzję o skierowaniu swojej sprawy frankowej na drogę postępowania sądowego. Grupa Kapitałowa Votum zawarła w lutym dokładnie 1136 umów z frankowiczami, co oznacza wzrost o blisko 47% w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost sprzedaży w pierwszej połowie marca wskazuje, że możemy spodziewać się kolejnych rekordów.

Wraz z początkiem 2023 roku wśród części frankowiczów mogliśmy zaobserwować pewnego rodzaju postawę wyczekującą, związaną z publikacją opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie wynagrodzenia za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału. Skrajnie korzystny przekaz płynący od Rzecznika Collinsa spowodował eksplozję zainteresowania ze strony kredytobiorców zmagających się z negatywnymi skutkami wadliwych umów. Oczywiście na sam wyrok musimy jeszcze poczekać, ale trudno zakładać zmianę prokonsumenckiej linii orzeczniczej TSUE. Dlatego pozytywna opinia, a w konsekwencji również wyrok, z pewnością zachęcają kolejnych klientów do uregulowania swojej sytuacji prawnej z bankiem. W związku z tym podtrzymujemy, że prognozowany na ten rok wzrost sprzedaży o 20% jest w naszym zasięgu.

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu Votum SA

statystyki frankowicze votum

Dotychczasowe statystyki płynące z wokand wskazują, że w 2023 r. liczba orzeczeń w sprawach klientów GK Votum może przekroczyć zeszłoroczne wartości. W lutym kancelarie z Grupy Votum otrzymały 974 wyroki, w tym 209 wyroków prawomocnych. Najczęstsze rozstrzygnięcie to stwierdzenie nieważności umowy kredytu, którym kończy się 93% postępowań sądowych w drugiej instancji.

W marcu po raz pierwszy wyraźnie przekroczyliśmy liczbę 3 tys. posiedzeń sądowych. Na ten miesiąc mamy już zaplanowane 3101 terminów w sprawach naszych klientów. I w tym zakresie nie mamy żadnych wątpliwości, ze finalnie przełoży się to na liczbę rozstrzygnięć, w tym uzyskanych wyroków prawomocnych. Wszystko wskazuje również na to, ze nie jest to szczyt przepustowości polskich sądów. Tradycyjnie spodziewamy się rekordowej liczby wokand i wyroków w IV kw. 2023 r.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Zarządu Votum SA