Grupa Kapitałowa Votum zawarła w styczniu ponad 1200 umów z Kredytobiorcami w segmencie bankowym. Liczba wyroków prawomocnych drugi miesiąc z rzędu przekroczyła 300.

Spółki z GK Votum podpisały kolejne umowy z Frankowiczami i Złotówkowiczami

W styczniu 2024 r. Votum zakontraktowało 1 209 nowych Klientów w segmencie bankowym. W sprawach kredytów frankowych zawarto 789 umów, co spowodowało, że był to najlepszy styczeń w historii działalności grupy. W stosunku do stycznia 2023 r. liczba nowych kontraktów z tego tytułu wzrosła o 12,1%. Dodatkowo Grupa Votum zawarła 433 umów w sprawach sankcji kredytu darmowego.

Zgodnie z przewidywaniami grudniowe i styczniowe wyroki TSUE zachęciły kolejną grupę kredytobiorców frankowych do działania. W ubiegłym miesiącu blisko 800 Klientów posiadających wadliwe kredyty frankowe powierzyło swoją sprawę do prowadzenia podmiotom z naszej grupy kapitałowej. Liczymy, że w kolejnych miesiącach trend wzrostowy będzie się utrzymywał. Tym bardziej, że wprowadziliśmy w lutym ofertę dedykowaną kredytobiorcom, którzy spłacili już całkowicie swój kredyt we frankach, a z roku na rok liczba takich klientów dynamicznie rośnie. Dodatkowo intensywnie rozwijamy nasz segment pomocy Klientom posiadającym wadliwe kredyty gotówkowe, kwalifikujące się do zastosowania sankcji kredytu darmowego. W samym styczniu zawarliśmy więcej umów z tego tytułu, niż w całym IV kwartale 2022 r., w którym projekt ruszył. Dlatego w kolejnych okresach zakładamy dalszy dynamiczny wzrost liczby kontraktów w tym zakresie.

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu Votum SA.

wyniki GK Votum

Klieni Votum wygrywają w sądach z bankami

W sprawach Klientów reprezentowanych przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum, w styczniu zapadło 700 korzystnych orzeczeń sądów I instancji, co stanowi wzrost o 7,2% rok do roku. Jeśli chodzi o wyroki prawomocne, to w porównaniu ze styczniem 2023 r. sądy wydały o 149,6% więcej takich orzeczeń. Dokładnie na rzecz Klientów GK Votum zapadło 326 korzystnych wyroków sądów II instancji. Co więcej, na luty zaplanowano do tej pory 2799 posiedzeń sądowych.

Styczniowe statystyki w sprawach frankowych płynące z sądów wprost odzwierciedlają nasze prognozy na cały 2024 r., w którym spodziewamy się utrzymania liczby wyroków zapadających w sądach I instancji oraz wyraźnego wzrostu liczby wyroków prawomocnych. W szczególności widać to po liczbie orzeczeń sądów II instancji, gdzie pod tym kątem styczeń był drugim najlepszym miesiącem w historii, zaraz po grudniu ubiegłego roku, przy czym ostatnie miesiące roku zawsze są ze względów statystycznych najefektywniejsze. Dlatego w kolejnych okresach spodziewamy się przełamania granicy co najmniej 400, a następnie 500 wyroków miesięcznie, co pozwoli na zintensyfikowanie przepływów pieniężnych i ostateczne rozliczenie się Klientów z bankiem po wygranej w sądzie.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Zarządu Votum SA.