W poprzednim miesiącu 1321 Klientów skorzystało z oferty Grupy Kapitałowej Votum w zakresie obsługi spraw bankowych. Liczba ta jest o 9,4% większa w stosunku do wyników z kwietnia. Spółki z GK Votum podpisały z Klientami 860 umów dotyczących reprezentacji w sprawach dotyczących wadliwych umów CHF , co stanowi wzrost o 3,24% m/m. Dodatkowo zawarły 461 kontraktów w sprawach sankcji kredytu darmowego. Dla porównania, w kwietniu było ich o 23,3% mniej.

Nowi Klienci w GK Votum

Dwa, długie weekendy majowe nie przeszkodziły spółkom z Grupy Kapitałowej Votum w zawarciu kolejnych kontraktów w segmencie bankowym. Można zauważyć, że chociaż wielu Frankowiczów już podjęło działania w związku z wadliwym kredytem, na rynku nadal pozostaje wiele zobowiązań, w sprawie których można podjąć kroki prawne. Dotyczy to zarówno aktywnych kredytów frankowych jak i kredytów spłaconych. Dodatkowo coraz większym zainteresowaniem cieszy się sankcja kredytu darmowego. Przybywa Klientów zainteresowanych darmowym kredytem, co widoczne jest w statystykach Grupy Kapitałowej Votum.

Wzrost wolumenu sprzedaży w maju jest pozytywnym sygnałem, tym bardziej, że w ubiegłym miesiącu mieliśmy do czynienia z dwoma dłuższymi weekendami, które naturalnie ograniczają dyspozycyjność Klientów i wydłużają proces decyzyjny. Co prawda w zakresie spraw frankowych od początku roku utrzymujemy stały poziom liczby umów mieszący się w przedziale 800-900 miesięcznie, ale nadal widzimy duży potencjał w portfelu kredytów spłaconych. Dlatego stale doskonalimy naszą ofertę dla takich Klientów i szukamy skutecznych kanałów do ich dotarcia. W zakresie kontraktów dotyczących kredytów konsumenckich obarczonych sankcją kredytu darmowego, ponad dwudziestoprocentowe odbicie w stosunku do kwietnia cieszy, ale wciąż pracujemy nad zwiększeniem liczby zawieranych umów. Obecnie zmodyfikowaliśmy i zdynamizowaliśmy nasze działania marketingowe, które przełożyły się w maju na rekordową liczbę zgłoszeń od potencjalnych Klientów. Wdrażamy także nowe narzędzia sprzedaży i uatrakcyjniamy naszą ofertę SKD o kolejne gwarancje.

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu Votum SA.

Klienci Votum wygrywają z bankami w maju

Chociaż długie weekendy nie przeszkodziły spółkom z Votum, tego samego nie można powiedzieć o polskich sądach. W maju, ze względu na absencję sędziów, zapadło mniej wyroków w sprawach Kredytobiorców. Warto jednak zaznaczyć, że prawdopodobnie to chwilowy spadek w ilości wydawanych orzeczeń, a już w czerwcu liczba wyroków powinna wrócić do średniej.

W maju Kredytobiorcy reprezentowani przez spółki Grupy Kapitałowej Votum zyskali 749 korzystnych orzeczeń sądów I instancji. Na czerwiec zaplanowano  2756 posiedzeń sądowych, co stanowi wzrost o ponad 9% w porównaniu do maja.

O ile mniejsza liczba dni roboczych w maju nie wpłynęła negatywnie na wolumeny sprzedaży,  o tyle odbiło się to na statystykach sądowych. Sądy pracowały na zwolnionych obrotach, co skutkowało mniejszą liczbą wydanych orzeczeń. Zwłaszcza w zakresie wyroków sądów II instancji, gdzie po raz pierwszy od sześciu miesięcy  liczba  wyroków nie przekroczyła 300. Z drugiej strony aktualna dynamika rozstrzygnięć pozwala prognozować, że ten chwilowy spadek powinien zostać odpracowany już w czerwcu. Tym bardziej, że dynamicznie rośnie również liczba wyznaczonych terminów sądowych.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Zarządu Votum SA.