W listopadzie Grupa Kapitałowa Votum podpisała prawie 1,2 tysiąca umów dotyczących dochodzenia roszczeń związanych z umowami bankowymi. Dodatkowo, w tym miesiącu ustanowiono kolejny rekord ilości wydanych prawomocnych orzeczeń, które wyniosły blisko 300.

Frankowicze z GK Votum wygrywają prawomocnie w sądach

W listopadzie Grupa Kapitałowa Votum sfinalizowała 1 192 nowe umowy w obszarze bankowym. W tym samym miesiącu ustanowiono również nowy rekord w liczbie prawomocnych wyroków sądów drugiej instancji dotyczących spraw związanych z problematyką Frankowiczów. Dla Klientów reprezentowanych przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum ogłoszono rekordowe 293 wyroki, z których aż 99,3% przyniosło korzyści Kredytobiorcom CHF.

Zakończyliśmy listopad z przyrostem sprzedaży o niemal 22% w porównaniu z październikiem. Niemniej jednak, dla nas kluczowe jest cało-roczne osiągnięcie wyników oraz ostateczna liczba Klientów, którzy dzięki naszej pomocy ostatecznie będą mogli się uwolnić od wadliwych umów kredytowych. Szacujemy, że grudniowe orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będą decydującym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o przekierowaniu swoich roszczeń na etap postępowania sądowego.

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu Votum SA.

propozycja ugody

Kolejni Frankowicze walczą w sądach z bankami i wygrywają!

Jeśli chodzi o decyzje sądowe pierwszej instancji dotyczące spraw Klientów, których przedstawiają kancelarie z GK Votum, to w listopadzie ogłoszono 871 korzystnych orzeczeń, z czego 97,2% skończyło się uznaniem nieważności umowy kredytowej. W kontekście planowanych terminów sądowych, obecnie zaplanowano 2567 posiedzeń na grudzień.

Zważywszy na zbliżający się koniec roku, imponująca liczba zaplanowanych terminów sądowych przyciąga uwagę. Grudzień prezentuje się jako piąty najbardziej intensywny miesiąc w 2023 roku pod tym względem. Oczekujemy, że, podobnie jak w poprzednim roku, ten wzmożony harmonogram przekładać się będzie na opublikowanie wyroków zarówno przez sądy pierwszej, jak i drugiej instancji. Prawdopodobnie wielu sędziów, szczególnie w sprawach, gdzie wszystkie procedury zostały już zrealizowane, skorzysta z okazji, aby zakończyć niektóre postępowania jeszcze w bieżącym roku, ogłaszając orzeczenia nie tylko na wyznaczonych rozprawach, lecz również na posiedzeniach niejawnego charakteru.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Votum SA.