Frankowicze wyrok – 20 mln zł kary Millennium

Na początku stycznia 2020 r. media obiegła informacja o gigantycznej karze dla jednego z banków udzielającego tzw. kredytów frankowych. Oczywiście chodzi o sprawę Banku Millennium SA i decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2017 r. Ponieważ bank odwołał się od niej, sprawa znalazła swój finał w sądzie. Dlatego Sąd Okręgowy w Warszawie 7 stycznia 2020 r. uznał, że bank stosuje praktyki naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Frankowicze wyrok z uzasadnieniem analizujemy specjalnie dla Was!

 

Sprawdź, ile pieniędzy możesz ODZYSKAĆ!

 

Frankowicze wyrok i uzasadnienie – czy bank może się odwołać?

Mimo, że wyrok zapadł na początku roku, to jego uzasadnienie dopiero teraz pojawiło się na portalu orzeczeń SO w Warszawie. Co więcej wyrok jest nieprawomocny, zatem Bank Millennium SA może się od niego odwołać. Dlatego jeśli tego nie zrobi, musi zapłacić 20 mln złotych kary, gdyż wprowadzał w błąd swoich klientów. Ale o jakie praktyki dokładnie chodzi? Przede wszystkim zarzuty ze strony UOKiK dotyczyły działań banku polegających na przekazywaniu konsumentom nieprawdziwych informacji w  odpowiedziach na ich pisma.

Dlaczego Millennium dostał karę od UOKiK?

W związku z tym, że niektóre zapisy w umowach kredytów indeksowanych do CHF udzielanych przez Bank Millenium SA zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, część frankowiczów zwróciła się do banku z wnioskiem o wykreślenie ich z umowy. Natomiast Millennium odpowiadał klientom, że ten wyrok ich nie dotyczy. Bowiem ma zastosowanie tylko do kredytów udzielonych po jego ogłoszeniu, z w chwilą wpisu do rejestru. Dlatego UOKiK, a następnie sąd uznał, że przekazywane przez bank informacje są nieprawdziwe i naruszają zbiorowe interesy konsumentów.

Co oznacza wyrok dla Frankowiczów?

Podobnie jak w przypadku pozostałych banków udzielających kredytów we frankach, również Bank Millennium stosował własne wzorce umowne. Oczywiście co do zasady kredytobiorca nie miał możliwości ich negocjacji i zmiany. Frankowicze zawierając umowę, godzili się na ich treść. Dlatego do  rejestru  postanowień  wzorców  umowy  uznanych  za  niedozwolone  wpisano następujące klauzule Banku Millennium SA:

  • Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w  Banku w dniu uruchomienia kredytu lub transzy (nr 3178),
  • W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty (nr 3179).

Kara dla Banku Millennium SA jest przestrogą dla pozostałych banków i innych instytucji, że prawa konsumenta są nadrzędną wartością. Co istotne, sprawa dotyczy konkretnych zapisów umownych, które większość frankowiczów banku Millenium posiada w swoich umowach. Dlatego powołujemy się na nie wprost, podważając ich obowiązywanie i domagając się ich usunięcia – wskazuje Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

Kacper Jankowski
Kacper Jankowski

Redaktor

kacper.jankowski@vorum-rl.pl

Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA, ekspert z zakresu prawa bankowego i praw konsumenta. Wielokrotnie cytowany przez największe dzienniki: Rzeczpospolita,... czytaj więcej

Czytaj również


frankowicze co dalej
Frankowicze co dalej? Działać, czy czekać na koniec kwarantanny?

Negatywny wpływ koronawirusa widać nie tylko przez pryzmat recesji gospodarczej i spadających indeksów giełdowych. Przede

Czytaj więcej
Frankowicze wyrok Millennium 20 mln kary
Frankowicze wyrok – 20 mln zł kary Millennium

Na początku stycznia 2020 r. media obiegła informacja o gigantycznej karze dla jednego z banków

Czytaj więcej
tsue
UOKiK wypowiedział się w sprawie TSUE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał stanowisko w sprawie październikowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Czytaj więcej