Frankowicze wygrali z BOŚ

W dniu 4 grudnia 2019 r. zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię z Grupy Kapitałowej VOTUM. Tym razem przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska SA. Sąd przychylił się do przedstawionej argumentacji i unieważnił umowę kredytową. Jednocześnie zasądził całość dochodzonych roszczeń wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie! Tym samym Frankowicze wygrali z BOŚ.

 

Sprawdź, ile pieniędzy możesz ODZYSKAĆ!

 

Do jakiego sądu wnieść pozew?

Co do zasady przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego 7 listopada 2020 r., bank można było pozwać jedynie do sądu właściwego dla jego siedziby. Dlatego sprawa przeciwko BOŚ Bank SA była prowadzona przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. Co istotne wyrok zapadł w I instancji. Łączna wartość zasądzonych roszczeń na rzecz Frankowiczów wyniosła ponad 60 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Ponadto zasądzono zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie blisko 5 500,00 zł.

Frankowicze wygrali z BOŚ

Warto podkreślić, że sprawa dotyczyła kredytu denominowanego do CHF. To oznacza, że kredytobiorcy otrzymali od banku złotówki, mimo że w ich umowie wpisana była równowartość kredytu wyrażona we frankach szwajcarskich. Zatem pozostawało pytanie, z jakim kredytem mamy do czynienia. Czy jest to kredyt złotowy, czy walutowy? Sąd uzasadniając przedmiotowe orzeczenie, podzielił argumentację zawartą w pozwie. Wskazał tym samym, że umowa kredytu jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego oraz ogólną definicją umowy kredytowej. Ostatecznie sąd stwierdził, że umowa jest nieważna. Tym samym można frankowicze wygrali z BOŚ i odzyskali część wpłaconych rat.

Czy warto pozwać bank?

Niewątpliwie niniejsza sprawa, która zakończyła się wygraną Frankowiczów pokazuje, że warto wyzbyć się obaw związanych z długim czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie, czy stopniem skomplikowania sprawy i powierzyć ją ekspertom. Profesjonalny pełnomocnik podejmie działania najlepiej dopasowane do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. 

Kacper Jankowski Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

Natalia Grabowska
Natalia Grabowska

Redaktor

natalia.grabowska@vorum-rl.pl

W Votum Robin Lawyers SA odpowiada za komunikację i system obiegu informacji. Zarządza Zespołem ds. Relacji z Klientem. Specjalista z... czytaj więcej

Czytaj również


frankowicze bph
Frankowicze BPH SA – nakaz zapłaty na ponad 60 tys. zł

Wygląda na to, że spełnia się korzystny scenariusz dla spraw frankowych rozpatrywanych przez sądy w

Czytaj więcej
frankowicze raiffeisen
Frankowicze Raiffeisen wygrywają – nakaz zapłaty blisko 50 tys. zł

W ostatnim czasie pojawiają się kolejne pomysły na usprawnienie pracy sądów po wyjściu z epidemii

Czytaj więcej
bezumowne korzystanie z kapitału
Bezumowne korzystanie z kapitału – czy bank ma prawo do wynagrodzenia?

W ubiegłym tygodniu na nowo rozgorzała dyskusja na temat roszczeń banków po unieważnieniu umowy kredytowej.

Czytaj więcej
kredyty frankowe
Kredyty frankowe w sądach – zdecydowane wygrane Frankowiczów w marcu 2020 r.

Niewątpliwie epidemia koronawirusa wpłynęła na wiele płaszczyzn życia społeczno-gospodarczego w naszym kraju, ale nie na

Czytaj więcej