Frankowicze wygrali z BOŚ

W dniu 4 grudnia 2019 r. zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię z Grupy Kapitałowej VOTUM. Tym razem przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska SA. Sąd przychylił się do przedstawionej argumentacji i unieważnił umowę kredytową. Jednocześnie zasądził całość dochodzonych roszczeń wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie! Tym samym Frankowicze wygrali z BOŚ.

 

Sprawdź, ile pieniędzy możesz ODZYSKAĆ!

 

Do jakiego sądu wnieść pozew?

Co do zasady przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego 7 listopada 2020 r., bank można było pozwać jedynie do sądu właściwego dla jego siedziby. Dlatego sprawa przeciwko BOŚ Bank SA była prowadzona przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. Co istotne wyrok zapadł w I instancji. Łączna wartość zasądzonych roszczeń na rzecz Frankowiczów wyniosła ponad 60 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Ponadto zasądzono zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie blisko 5 500,00 zł.

Frankowicze wygrali z BOŚ

Warto podkreślić, że sprawa dotyczyła kredytu denominowanego do CHF. To oznacza, że kredytobiorcy otrzymali od banku złotówki, mimo że w ich umowie wpisana była równowartość kredytu wyrażona we frankach szwajcarskich. Zatem pozostawało pytanie, z jakim kredytem mamy do czynienia. Czy jest to kredyt złotowy, czy walutowy? Sąd uzasadniając przedmiotowe orzeczenie, podzielił argumentację zawartą w pozwie. Wskazał tym samym, że umowa kredytu jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego oraz ogólną definicją umowy kredytowej. Ostatecznie sąd stwierdził, że umowa jest nieważna. Tym samym można frankowicze wygrali z BOŚ i odzyskali część wpłaconych rat.

Czy warto pozwać bank?

Niewątpliwie niniejsza sprawa, która zakończyła się wygraną Frankowiczów pokazuje, że warto wyzbyć się obaw związanych z długim czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie, czy stopniem skomplikowania sprawy i powierzyć ją ekspertom. Profesjonalny pełnomocnik podejmie działania najlepiej dopasowane do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. 

Kacper Jankowski Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

Natalia Grabowska
Natalia Grabowska

Redaktor

natalia.grabowska@votum-rl.pl

W Votum Robin Lawyers SA odpowiada za komunikację i system obiegu informacji. Zarządza Zespołem ds. Relacji z Klientem. Specjalista z... czytaj więcej

Czytaj również


klauzule abuzywne w kredytach frankowych
Klauzule abuzywne kosztowne dla banków – kolejne kary UOKiK

Temat kredytów frankowych już dawno przestał być jedynie wewnętrznym problemem na linii klient-bank. W związku

Czytaj więcej
film banksterzy
Film Banksterzy – historia frankowiczów

Powoli można mówić o pewnej tradycji, że październik to miesiąc frankowiczów. Podobnie jak w ubiegłym

Czytaj więcej
TSUE frankowicze wyrok
TSUE frankowicze – 5 faktów rok po wyroku

Rok temu, w czwartek 3 października 2019 r., oczy sporej grupy rodzin w Polsce zwrócone

Czytaj więcej
kredyt frankowy
Kredyt frankowy BOŚ SA nieważny

Sierpień jeszcze trwa, więc na statystyki dotyczące orzeczeń w sprawach kredytów CHF publikowanych przez portal

Czytaj więcej