Jak wskazują dane z sądów okręgowych, od stycznia do września br. odnotowano ponad 30% więcej pozwów skierowanych przez Frankowiczów niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Niektóre sądy odnotowują nawet trzycyfrowe wzrosty. Co więcej, spodziewany jest kolejny napływ nowych pozwów po wyroku TSUE w sprawie C-140/22, w której Trybunał orzeknie już  7 grudnia.

Coraz więcej Frankowiczów walczy w sądach

Prawnicy wskazują, że napływ spraw frankowych nie jest zaskoczeniem. Kredytobiorcy są coraz bardziej świadomi swoich praw i możliwości jakie otworzyły dla nich dotychczasowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie ma również wątpliwości co do tego, że motywacją dla niezdecydowanych do tej pory osób posiadających kredyt frankowy są dotychczasowe wygrane Frankowiczów i statystki wskazujące na 97% skuteczność w sądach. Dodatkowo najwyższe raty w historii, które muszą spłacać klienci banków powodują, że coraz więcej z nich decyduje się na wstąpienie na drogę postepowania sądowego z bankiem. Prawnicy reprezentujący Kredytobiorców CHF podkreślają, że dziś walczą oni nie tylko o unieważnienie umowy kredytowej, ale również kierują w stronę banków kolejne roszczenia.

Ile spraw frankowych rozpatrują obecnie sądy?

Analizując dane z 47 sądów okręgowych, w pierwszych trzech kwartałach tego roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło ponad 13 tys. nowych pozwów. W porównaniu do ubiegłego roku, zauważalny jest spadek o przeszło 7 tys. spraw, a to wszystko za sprawą regulacji dotyczącej wyłącznej właściwości sądu miejsca pozwania Kredytobiorcy. Z kolei w sądach okręgowych liczba spraw wciąż rośnie. W porównaniu rok do roku, z największą ilością nowych wniosków zmaga się sąd okręgowy w Poznaniu (ponad 6 tys. spraw), a także sąd okręgowy w Gdańsku (blisko 5 tys. spraw). Eksperci wskazują, że na liczbę składanych pozwów wpływa wiele czynników, jednak głównym z nich jest niska jakość oferowanych ugód. Szacuje się, że w sądach obecnie rozpatrywanych jest około 140-150 tys. spraw frankowych, a to oznacza, że na rynku pozostaje ok 200 tys. umów, które Frankowicze mogą skierować do rozpatrzenia przez sąd.

nowe pozwy Frankowiczów

Wyrok TSUE C-140/22. Czy kolejni Frankowicze skierują sprawę do sądu?

Już 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w sprawie C-140/22. W uzasadnieniu wskaże od którego momentu rozpoczyna się okres przedawnienia roszczeń banków, a także jakie wydarzenie stanowi początek naliczanie odsetek ustawowych. Kwestie te są niezwykle istotne dla Frankowiczów, bowiem dotychczasowe orzecznictwo nie było do tej pory ukształtowane, jednak po wyroku TSUE C-140/22 może się okazać, że Frankowicze uzyskają kolejne pieniądze, a sumy poszczególnych wypłat mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Specjaliści z zakresu spraw frankowych zauważają, że korzystny dla Kredytobiorców wyrok TSUE może stać się przyczyną kolejnej fali pozwów.