W pierwszym półroczu 2023 r. Frankowicze reprezentowni przez Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum prawomocnie wygrali w 100% spraw przeciwko Millennium*.

Przegrane Millennium – ile ich jest?

Z raportu, który opublikował bank wynika, że w II kwartale 2023 r. wytoczono 1637 nowych postępowań przeciwko Millenium w zakresie kredytów CHF.  W tym czasie, Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum złożyły 321 pozwów przeciwko bankowi. Co istotne, stanowi to 19,61% wszystkich pozwów w sprawach Frankowiczów otrzymanych przez Millennium w II kwartale 2023 r.

W drugim kwartale 2023 r. przeciwko Millennium Bank SA zapadło 351 prawomocnych wyroków. Co ważne, aż aż 99,7% było korzystnych dla Kredytobiorców CHF. Warto podkreślić, że ponad 20% wyroków to efekt działań Kancelarii VotumGroup.  W pierwszym półroczu 2023 r. Frankowicze reprezentowani przez Kancelarie z GK Votum uzyskali 100% skuteczności w walce z bankiem Millennium!

wygrana zespołu
Ugoda z Millennium: czy opłaca się ją podpisać?

W opublikowanym raporcie Bank Millennium poruszył również kwestię programu ugód dla Frankowiczów, w którym podkreślił, że swoje propozycje opiera na wytycznych przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z 2020 r. Na kanwie zawartego porozumienia pomiędzy bankiem a Kredytobiorcą, kredyty waloryzowane do waluty CHF podlegałyby rozliczeniu jak kredyty złotowe z oprocentowaniem wg stawki WIBOR oraz marży.

Biuro prasowe Komisji Nadzoru Finansowego, przy której działa Sąd Polubowny KNF podało do wiadomości, że w II kwartale 2023 r. zauważalny jest spadek liczby postępowań mediacyjnych zakończonych ugodą, ale również ilość inicjowanych postępowań mediacyjnych w tym zakresie. Z pewnością taka sytuacja jest efektem korzystnego dla Frankowiczów orzecznictwa.

Ze względu na m.in. czerwcowej orzeczenia TSUE, Bank Millennium kolejny raz zadecydował o zwiększeniu rezerw – o blisko 60% w stosunku do ubiegłego roku.

*wyroki prawomocne zapadłe w IQ i IIQ 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarie GK Votum przeciwko Millennium Bank SA