Frankowicze Getin Noble Bank S.A. posiadający kredyt indeksowany do CHF wygrywają kolejne starcie! To już drugi w tym tygodniu nakaz zapłaty dotyczący tego banku.  Klientów reprezentuje Kancelaria z Grupy Kapitałowej VOTUM świadcząca pomoc frankowiczom. Sąd wydał nakaz w ciągu 7 dni od wysłania pozwu. Nakazując zapłatę na rzecz kredytobiorców kwoty blisko 40.000,00 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

{button}

Frankowicze Getin – który sąd właściwy?

Pozew skierowano do sądu w dniu 31 stycznia 2020 r. Po jego otrzymaniu i zapoznaniu się z treścią przedstawionej argumentacji, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny postanowił rozstrzygnąć sprawę w postępowaniu upominawczym. Na  posiedzeniu niejawnym, które odbyło się 6 lutego 2020 r., wydano nakaz zapłaty.

Warto podkreślić, że nakaz zapłaty wydano w rekordowym terminie 7 dni i to z urzędu. Oznacza to, że sąd uznał, że roszczenia są zasadne, a okoliczności sprawy nie budzą żadnych wątpliwości. Z pewnością przyczyniły się do tego między innymi tezy zawarte w orzeczeniu TSUE w sprawie frankowiczów, które zostały podniesione w pozwie przez pełnomocnika.

Roszczenia a nakaz zapłaty

Roszczeń dochodzili Frankowicze Getin Noble Bank SA , którzy w 2007 r. podpisali umowę kredytową. Udzielony im kredyt indeksowany zawierał klauzulę przeliczeniową do CHF. Świadczenie banku zostało określone i wypłacone w PLN, a następnie odniesione do miernika wartości w postaci franka szwajcarskiego, określonego w tabeli kursowej banku. Konsumenci nie mieli żadnego wpływu zarówno na wysokość kapitału do spłaty, jak i poszczególnych rat. Bank jednostronnie i  w sposób arbitralny kształtował ten kurs.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział nakazał pozwanemu bankowi zapłatę na rzecz kredytobiorców kwotę 39.027,24 zł. Poza roszczeniem głównym, sąd zasądził również kwotę 5.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Nakaz zapłaty nie jest prawomocny.

Niepokoi Cię kurs franka? Zapraszamy do bezpłatnej analizy!

Przede wszystkim to już kolejne w tym tygodniu korzystne rozstrzygnięcie uzyskane dla naszych klientów – Frankowiczów Getin Noble Bank SA. Choć na uwagę zasługuje fakt, że sprawę rozpatrywał Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim. Dotychczas nie rozstrzygał on spraw frankowych na dużą skalę. Jest to efekt ubiegłorocznej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie znacznie przyspieszy drogę frankowiczów do uzyskania korzystnych rozstrzygnięć.

Paweł Wójcik, Członek Zarządu Votum Robin Lawyers S.A., spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.