Zgodnie z przewidywaniami  październik obfitował w doniesienia medialne dotyczące spraw frankowych. Po pierwsze pojawiły się publikacje w zakresie: 95% wygranych spraw sądowych, rekordowej liczby sporządzonych pozwów, czy wreszcie wielomilionowych kar nałożonych przez UOKiK na banki. Co więcej również w listopadzie wydarzyło się sporo w tematyce interesującej wszystkich frankowiczów. Przede wszystkim banki zaprezentowały swoje raporty kwartalne z rezerwami na sprawy frankowe. Pojawiły się kolejne stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK. A do tego głos zabrał sam Prezes NBP. Dlatego zapraszamy na nasz przegląd informacji z ubiegłego miesiąca. Frankowicze aktualności 2020 – 5 rewelacji z listopada.

{button}

1. Rekordowe wygrane kancelarii z GK VOTUM

Listopadowe newsy rozpoczynamy od informacji z własnego podwórka. Jeśli chodzi o wygrane sądowe, to poprzedni miesiąc był rekordowy dla Grupy Kapitałowej Votum. I to zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym. Nasze kancelarie reprezentujące frankowiczów uzyskały w sumie 15 korzystnych rozstrzygnięć w tym:

  • 10 wyroków w I instancji,
  • 2 wyroki zaoczne,
  • 2 wyroki częściowe,
  • 1 nakaz zapłaty.

Spośród uzyskanych orzeczeń 8 dotyczyło stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, a 7 odfrankowienia. Łączna suma zasądzonych świadczeń, bez odsetek i kosztów sądowych wyniosła: 1 488 568,93 zł i 624 987,60 CHF. Biorąc pod uwagę aktualny kurs CHF 4,14zł, wartość zasądzeń opiewa na kwotę – 4 076 017,59 zł. Niewątpliwie największy wpływ na taki wynik miała rekordowa wygrana na kwotę 2,75 mln zł. Szczegółowe zestawienie wyroków GK Votum z listopada zawiera poniższa grafika. Frankowicze aktualności 2020!

Wyroki GK Votum listopad 2020
Wyroki Grupy Kapitałowej Votum – listopad 2020

2. Frankowicze aktualności 2020 – roszczenia na blisko 7 mld złotych

Ponadto portal forsal.pl podsumował ostatnie raporty kwartalne, opublikowane przez krajowe banki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z danymi za III. kwartał 2020 r. przeciwko bankom z GPW toczy się obecnie  24,2 tys. spraw sądowych na łączną kwotę ponad 5 mld złotych. Jeśli doliczyć do tego szacunkową ilość pozwów skierowanych przeciwko bankom, których akcje nie są notowane na warszawskiej giełdzie, liczba postępowań sądowych może wynosić obecnie ponad 30 tys. o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 7 mld złotych. Wg stanu na koniec września b.r. frankowicze najwięcej pozwów wytoczyli p-ko: mBank SA (6443), Bank Millennium (4632), Getin Noble Bank (4321), PKO BP (4122), Grupa Santander (3471).

3. Mapa klauzul niedozwolonych Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy przygotował zestawienie klauzul niedozwolonych stosowanych przez banki w umowach kredytów „walutowych”. Adresatem Mapy klauzul mają być przede wszystkim osoby, które do tej pory nie podejmowały żadnych działań związanych ze swoją umową. Przygotowane przez Biuro Rzecznika Finansowego opracowanie to odpowiedź na stale napływające sygnały do tej instytucji. Wynika z nich, że znaczna część posiadaczy kredytów frankowych wciąż nie podjęła żadnych działań związanych ze swoją umową. Po prostu nie mają pewności, czy w ich umowach rzeczywiście znajdują się postanowienia, które można uznać za niedozwolone. Nie wiedzą też, jakie żądania mogą sformułować po zidentyfikowaniu takiego roszczenia. Dlatego przy każdej z klauzul jest informacja, czy jej zastosowanie w umowie, może skutkować nieważnością całej umowy kredytowej, czy też możliwością jej odfrankowienia i zwrotu nadpłaconych rat. To wskazówka, która powinna pozwolić kredytobiorcom na świadome podjęcie decyzji o pozwaniu banku i wyborze profesjonalnego pełnomocnika.

4. Prezes UOKiK przeciwny roszczeniom banków

W związku z rosnącą ilością unieważnień umów kredytowych, banki deklarują, że będą domagać się swoich roszczeń. Chodzi o bezumowne korzystanie z kapitału. Na temat ewentualnych żądań banków już jakiś czas temu głos zabrał zarówno Rzecznik Finansowy, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezes UOKiK. Oczywiście wszyscy zgodnie przyznali, że roszczenie o bezumowne korzystanie z kapitału wobec frankowiczów jest pozbawione podstaw prawnych. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny udzielił ostatnio jednoznacznego komentarza na łamach portalu rzeczpospolita.pl w zakresie roszczeń formułowanych przez poszczególne banki. Jego zdaniem pobieranie opłat za korzystanie z kapitału w razie unieważnienia umowy z powodu klauzul niedozwolonych nie ma podstaw prawnych na gruncie prawa polskiego i unijnego. Zdaniem Prezesa UOKiK: Niedopuszczalne są agresywne działania wymierzone w kredytobiorców. Urząd stanowczo się temu sprzeciwia. UOKiK stoi i zawsze będzie stał po stronie konsumentów.

5. Frankowicze aktualności 2020 – Prezes NBP: w sprawie franków winne są banki

Na początku listopada głośno było również o liście wystosowanym przez sektora bankowy do Prezesa Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Stabilności Finansowej. Oczywiście bankowcy zwrócili się z prośbą o wsparcie w związku ze spodziewanym jeszcze w tym roku posiedzeniem Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów. W ramach niniejszego postępowania podejmowany będzie problem rozbieżnego orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach frankowych. Dlatego przedstawiciele banków kwestionowali ekonomiczny i prawny sens dotychczasowych wyroków sądów powszechnych. Okazało się, że w odpowiedzi Adam Glapiński nie tylko zakwestionował argumentację środowiska bankowego. Ale przede wszystkim Prezes NBP wskazał, że za kredyty frankowe odpowiadają wyłącznie banki i nie powinny zrzucać odpowiedzialności na innych. Fragmenty wypowiedzi opublikował Puls Biznesu, a informację powieliły liczne portale branżowe, m.in. bankier.pl.