Firma

Grupa Kapitałowa


Votum Robin Lawyers S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej VOTUM, którą tworzą wyspecjalizowane podmioty skoncentrowane na świadczeniu pomocy prawno-finansowej zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Ugruntowana pozycja na rynku oraz wieloletnie doświadczenie VOTUM S.A. zapewniają bezpieczeństwo i najwyższą jakość obsługi we wszystkich segmentach prowadzonej działalności. Szeroki zakres usług poszczególnych spółek stanowi kompleksową ofertę dla wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w zetknięciu z podmiotami rynku finansowego, w szczególności zakładami ubezpieczeń i bankami.


Close
Law Stream sp. z o. o.

Law Stream sp. z o. o. jest spółką technologiczną, koncentrującą się na automatyzacji i wypracowaniu rozwiązań, które docelowo mają wspomóc ewolucję Votum S.A. z firmy odszkodowawczej o tradycyjnym modelu działania sieci sprzedaży do modelu technologicznego. Wspomniana zmiana dotyczyć będzie wybranych produktów odszkodowawczych.

Strona internetowa Law Stream sp. z o. o. jest dostępna pod adresem : www.lawstream.pl

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Redeem sp. z o.o.

Redeem to firma windykacyjna działająca na rynku wierzytelności. Zatrudnieni w niej profesjonaliści posiadają szerokie kompetencje i doświadczenie zarówno w zakresie windykacji polubownej, jak i postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Spółka kładzie duży nacisk na osobisty kontakt specjalistów z dłużnikami i organami egzekucyjnymi, co wpływa bezpośrednio na skuteczność podejmowanych przez nią działań.

Strona internetowa Redeem sp. z o. o. jest dostępna pod adresem:www.redeem.com.pl

Close
Votum Centrum Odškodnění, A.S. – Czechy, Słowacja

Po osiągnięciu niekwestionowanej pozycji lidera na polskim rynku pozyskiwania odszkodowań dla ofiar wypadków komunikacyjnych, Grupa Kapitałowa rozszerzyła swoją działalność na obszar Słowacji (2007 rok) oraz Czech (2010 rok).

Powstały w lipcu 2014 roku w wyniku połączenia spółek czeskiej i słowackiej podmiot ma stać się podstawą dalszej ekspansji Grupy Kapitałowej do krajów południowej Europy.

Strona internetowa Votum Centrum Odškodnění, A.S. jest dostępna pod adresem: www.votum-co.cz

Close
Kancelaria Prawna VIDSHKODUVANNYA sp. z o. o.

25 października 2013 r. spółka VOTUM S.A. nabyła 74% udziałów w spółce Vidshkoduvannya sp. z o.o. z siedzibą we Lwowie.

Przejęcie większościowych udziałów to kolejny krok w rozwoju terytorialnym Grupy Kapitałowej Votum, który ma celu zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych na terenie Ukrainy.

Strona internetowa Kancelarii jest dostępna pod adresem: www.vidshkoduvannya.com

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
DOPŁATY POWYPADKOWE S.A.

Dopłaty powypadkowe koncentrują się przede wszystkim na pomocy osobom, które zmagają się ze skutkami wypadku – uszkodzeniu lub zniszczeniu samochodu. Głównym zadaniem spółki jest weryfikacja odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela, a następnie podjęcie starań o ewentualną dopłatę do odszkodowania, między innymi poprzez zawarcie umowy przelewu wierzytelności czy umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Powody zaniżania odszkodowania przez ubezpieczyciela mogą być różne, są to miedzy innymi obniżanie cen oryginalnych części zamiennych, stosowanie w kosztorysie cen części nieoryginalnych oraz zaniżona wartość pojazdu.

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o. (BEP)

Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o. (BEP) powstało w odpowiedzi na zmieniające się prawo.

Specjalistyczna ekspertyza stała się pełnoprawnym dowodem i silnym argumentem, który pozwala na polubowne zakończenie polemiki bez konieczności inicjowania procesu sądowego. Spółka współpracuje z ekspertami posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe, których opinie mają znaczenie dla podejmowanych rozstrzygnięć na każdym etapie postępowania.

Close
Fundacja Votum

Fundacja Votum w swoich działaniach wspiera przede wszystkim osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Jest to widoczne zwłaszcza w programie Pierwsze Kroki, którego beneficjenci mogą skorzystać z kompleksowej pomocy w fizycznej, społecznej oraz zawodowej aktywizacji oraz wsparciu w powrocie do sprawności.

Ponadto Fundacja realizuje również Ogólnopolską Akcje Krew. Jest to akcja propagująca bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka.

Strona internetowa Fundacji jest dostępna pod adresem: www.fundacjavotum.org

Close
Ukraińsko-Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S. A.

Ukraińsko-Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej zostało założone we wrześniu 2015 r. Głównym celem spółki jest prowadzenie działalności medyczno-rehabilitacyjnej na terenie Ukrainy. W gabinetach należących do tego podmiotu odbywają się nie tylko konsultacje medyczne, ale również szkolenia dla przyszłego personelu fizjoterapeutycznego, w tym lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i logopedów. Ponadto spółka ma również za zadanie propagowanie szeroko pojętej rehabilitacji funkcjonalnej. Co ważne nowe gabinety są tworzone w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie personelu Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

Close
Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S. A.

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S. A. powstało w 2008 roku w Krakowie. Od początku swojej działalność PCRF koncentruje się przede wszystkim na specjalistycznej pomocy osobom najciężej poszkodowanym w wypadkach, a jest to możliwe dzięki doświadczonemu personelowi i jego zaangażowaniu.

Specjaliści PCRF nie boją korzystać się z niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań dzięki czemu wychodzą naprzeciw nawet najtrudniejszym problemom, a podopieczni Centrum mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu medycznego, takiego jak między innymi egzoszkielet.

PCRF może poszczycić się również unikatowym projektem dedykowanym osobom dorosłym znajdującym się w śpiączce.

Strona internetowa Centrum jest dostępna pod adresem: www.pcrf.pl

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Votum Robin Lawyers S.A.

Działalność spółki koncentruje się na pomocy klientom posiadającym różnego rodzaju produkty finansowe, w szczególności umowy kredytowe. Prawnicy zatrudnieni w spółce specjalizują się w sprawach bankowych i ubezpieczeniowych. Analizują treść zawieranych przez klientów umów i wykazują ich wadliwość. Następnie rekomendują podjęcie określonych kroków prawnych, celem odzyskania należnych świadczeń. Votum Robin Lawyers S.A. gwarantuje swoim klientom kompleksową pomoc na każdym etapie postępowania.

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
DSA S.A.

DSA Investment S.A. działa w obszarze usług finansowych poprzez dystrybucję rozwiązań ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, pakietów indywidualnej opieki zdrowotnej, a także obsługi spraw kredytów we franku szwajcarskim (odfrankowienie). Spółka współpracuje z liderami branży, będąc pośrednikiem wiodących w swych dziedzinach firm, zapewniając dzięki temu swoim Klientom holistyczną obsługę i doradztwo. W swojej ofercie DSA Investment S.A. posiada ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia dla firm, ubezpieczenia od utraty możliwości zarobkowania, ubezpieczenia majątkowe, pakiety opieki zdrowotnej oraz inwestycje w TFI. DSA Investment S.A. w grupie kapitałowej Votum jest od grudnia 2018 r. Strona internetowa spółki to: www.dsa.pl

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Votum Odszkodowania S.A.

Votum Odszkodowania S.A. odpowiada za bieżącą obsługę spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z zakresu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz w rolnictwie. Prawnicy prowadzący postępowania odszkodowawcze zajmują się kompleksowo obsługą klienta, prowadzeniem korespondencji z ubezpieczycielami oraz podmiotami zobowiązanymi, weryfikacją zasadności i wysokości należnym poszkodowanych świadczeń odszkodowawczych oraz ich prawidłowym dokumentowaniem i egzekwowaniem.

KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH A. ŁEBEK I WSPÓLNICY sp. k.
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Spółkę Komandytową tworzą – jako komplementariusze – doświadczeni prawnicy posiadający wieloletnią praktykę adwokacką i radcowską zdobywaną zarówno w indywidualnych kancelariach, jak i na eksponowanych stanowiskach w instytucjach publicznych, samorządowych, a także w dużych podmiotach gospodarczych.

Dotychczasowa praktyka zawodowa szefów kancelarii oraz dobrany przez nich zespół gwarantuje wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej.

Strona internetowa Kancelarii jest dostępna pod adresem: www.lebekiwspolnicy.pl

KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH A. ŁEBEK I WSPÓLNICY sp. k.
Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Komandytowa specjalizuje się w prowadzeniu spraw Konsumentów przeciwko podmiotom rynku finansowego oferującym produkty finansowe, w szczególności osób posiadających kredyty powiązane z kursem waluty obcej. W ramach pomocy Klientom zespół radców prawnych i adwokatów analizuje dokumentację kredytową, wskazuje możliwe do zgłoszenia roszczenia oraz ustala z Klientem strategię postępowania sądowego. Wspieramy konsumentów na każdym etapie postępowania, od ścieżki przedsądowej, przez sądową, po ścieżkę postępowania egzekucyjnego.

Grupa Votum

Nasz zespół

Zarząd

Kacper Jankowski

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Grupą Kapitałową VOTUM związany od 2010 roku. Swoją karierę w grupie kapitałowej rozpoczął od stanowiska Młodszego referenta ds. prawnych. Następnie pełnił obowiązki Kierownika Działu Prawnego, a obecnie Dyrektora Departamentu Spraw Bankowych VOTUM S.A. oraz Prezesa Spółki VOTUM Robin Lawyers S.A. Lider projektu frankowego.

Paweł Wójcik

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe o kierunku Windykacja i Zarządzanie wierzytelnościami w Wyższej Szkole Bankowej. Związany z Grupą Kapitałową VOTUM od lipca 2011 r., początkowo na stanowisku Młodszego referenta ds. prawnych, następnie Doradcy Odszkodowawczego Klienta Kluczowego oraz Koordynatora Projektu PROFAMILIA, i Z-cy Kierownika Działu Prawnego VOTUM S.A. Od maja 2018 r. Koordynator ds. Rozwoju Projektu i Sprzedaży w Departamencie Spraw Bankowych VOTUM S.A. Od września 2019 r. Członek Zarządu Robin Lawyers S.A. Autor licznych publikacji w prasie branżowej, m.in. w "Gazecie Ubezpieczeniowej" i "Dzienniku Ubezpieczeniowym". Od września 2021 r. Wiceprezes Zarządu Votum Robin Lawyers S.A.

Rada Nadzorcza

Andrzej Dadełło

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOTUM S.A. powoływany jest nieprzerwanie od 2005 roku. Posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz Historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 posiada licencję maklera papierów wartościowych. Znaczący akcjonariusz VOTUM S.A. oraz założyciel i główny akcjonariusz DSA Financial Group S.A., a także Prezes Zarządu tej spółki. Przewodniczący Rad Nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DSA Financial Group S.A. oraz VOTUM S.A.

Bartłomiej Krupa

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Grupą Kapitałową VOTUM S.A. związany od kwietnia 2007 roku. W tym czasie przeszedł wszystkie stopnie kariery w Departamencie Prawnym VOTUM S.A. – od Młodszego referenta ds. prawnych do Dyrektora Departamentu. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu VOTUM S.A. Od maja 2010 Prezes Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która zrzesza przedsiębiorców z branży odszkodowawczej. Członek Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „ProMotor”.

Krzysztof Rosner

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od początku kariery zawodowej związany z DSA Financial Group S.A.., w ramach której funkcjonuje DSA Investment S.A. W 2010 r. awansowany na stanowisko Dyrektora Regionalnego. Rokrocznie uzyskuje tytuł najlepszego dyrektora sprzedaży w strukturach DSA Investment S.A., a także jednego z najlepszych sprzedawców programów inwestycyjnych. Od września 2014 r. pełnomocnik Zarządu DSA Investment S.A. ds. szkoleń. W listopadzie 2016 r. powołany na stanowisko Członka Zarządu w DSA Investment S.A., od stycznia 2019 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Grzegorz Celeban

Członek Rady Nadzorczej

Z Grupą Kapitałową VOTUM związany od marca 2007 roku. W tym czasie awansował od Przedstawiciela, przez Kierownika i Dyrektora Regionalnego do Dyrektora Generalnego. Specjalizuje się w budowaniu zespołów sprzedażowych, tworzeniu i kształceniu liderów, marketingu internetowym oraz sprzedaży.

Radosław Pęcherzewski

Członek Rady Nadzorczej

Od początku swojej kariery przedmiotem jego działalności jest obsługa klienta i sprzedaż. Menadżer, praktyk i specjalista w zakresie rekrutacji i budowy efektywnych zespołów sprzedażowych. Z Grupą Kapitałową VOTUM związany od 2005 roku. Przeszedł wszystkie stopnie kariery w Departamencie Sprzedaży, od 2010 roku Dyrektor Regionalny VOTUM S.A. Jest Członkiem Polskiej Izby Pośredników i Doradców Odszkodowawczych, która zrzesza przedsiębiorców branży odszkodowawczej.

Koordynatorzy

Agnieszka Pater

Koordynator ds. Rozwoju Projektu i Finansów

Katarzyna Łabiak

Koordynator ds. Rozwoju Projektu i Spraw Organizacyjnych

Natalia Janus

Koordynator ds. Rozwoju Projektu i Integracji Procesów

Janusz Blacharski

Koordynator Zespołu Szacującego Roszczenia

Kierownicy

Magdalena Uciurkiewicz

Kierownik Zespołu Prawnego

Dominik Pawlina

Kierownik Zespołu Prawnego