Dane spółki

VOTUM ROBIN LAWYERS S.A.
ul. Wyścigowa 56 i
53-012 Wrocław

KRS: 0000273033
REGON: 020447530
NIP: 899-25-90-002


KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 4 770 000,00 zł WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI: 1,00zł
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI: 4770000
AKCJONARIUSZ: 99% VOTUM SA KRS:0000243252 REGON: 020136043 NIP: 8992549057, 1% osoba fizyczna.