Z raportu opublikowanego przez mBank za I kwartał 2023 r. wynika, ze przeciwko Bankowi w pierwszym kwartale tego roku zapadły 664 prawomocne orzeczenia, a w 655 przypadkach sądy przyjęły korzystną dla Frankowiczów linie orzeczniczą. Stanowi to aż 98,6% wszystkich orzeczeń! Wyroki w sprawach prowadzonych przez VotumGroup stanowią w tej puli aż 20% korzystnych orzeczeń.

Ile spraw przegrał mBank?

133 prawomocne wyroki  przeciwko mBank – to wynik, jaki  uzyskały kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum w I kwartale 2023 r. Co więcej, wszystkie orzekały na korzyść Kredytobiorców. Sądy poparły argumenty wystosowane przez pełnomocników i wydały pozytywną opinię na rzecz Klientów Banku. Warto również zaznaczyć, że w IQ 2023 r. kancelarie GK Votum wystosowały pozew przeciwko mBankowi w kolejnych 296 sprawach. Na koniec marca bieżącego roku odnotowano, że Klienci indywidualni posiadający kredyt walutowy wytoczyli łącznie 19.028 postępowań przeciwko Bankowi.

raport
Ugoda z mBank – czy opłaca się podpisać?

Większość Banków, w tym również mBank, który chcąc uniknąć dalszych konsekwencji zdecydował się na składanie propozycji ugodowych swoim Klientom. Wielu Kredytobiorców mierzy się z decyzją i zadaje sobie pytanie czy jest to dla nich korzystne. Warto nadmienić, że korzyści, które płyną z podpisania ugody nigdy nie przyniosą takich rezultatów jak te, które Klient może uzyskać w drodze postępowania sądowego. Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej powoduje, że saldo zadłużenia spada do zera, a Klient uwalnia się od dalszego spłacania kolejnych rat. Co istotne, wielu Kredytobiorców nadpłaciło już kapitał, który w początkowo zaciągnęli w Banku, a otrzymanie prawomocnego wyroku skutkuje wypłaceniem przez Bank wszelkich nadpłaconych transz. Czynnikiem, który daje przewagę procesowi sądowemu nad ugodą jest ostatnia opinia Rzecznik Generalny TSUE. Na jej mocy uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej daje Frankowiczom możliwość do kolejnych roszczeń.