Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie w sprawie C-488/23, którego skutki odczują zarówno Frankowicze jak i banki. Podobnie jak w poprzednich orzeczeniach, TSUE ponownie podkreślił, że bankom nie należy się prawo do waloryzacji kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej. Do tej pory banki nie zawsze respektowały wyroki Trybunału i pozywały Kredytobiorców o waloryzację.

Wyrok TSUE C-488/23 w sprawie waloryzacji kapitału

Postanowienie TSUE C-488/23 kolejny raz uderza w banki, które ostatecznie zostały pozbawione praw do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Kredytobiorcy po ustaniu ważności frankowej umowy kredytowej. Od wielu lat sektor bankowy mierzy się z falą pozwów dotyczących kredytów frankowych, które sądy masowo unieważniają. Przypomnijmy, że dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie C-765/22 z powództwa Banku Millennium S.A. TSUE wydał postanowienie, w którym wskazał, że banki nie mają prawa do sądowej waloryzacji kapitału kredytu. Pomimo tego, banki nie zawsze stosowały się do postanowień Trybunału i bez względu na korzystne dla Kredytobiorców frankowych orzecznictwo, nadal pozywały Frankowiczów. Wszystko wskazuje na to, że kolejne postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zawsze zamknie bankom możliwość żądania jakiejkolwiek zapłaty od Kredytobiorców CHF.

TSUE C-140/22 odsetki dla frankowiczów

Banki nie mają już argumentów do żądania waloryzacji kapitału

Korzystna dla Kredytobiorców linia orzecznicza nie przeszkadzała bankom w poszukiwaniu kolejnego sposobu, aby czerpać korzyści finansowe od Frankowiczów. Banki próbując ominąć prawo wskazywały, waloryzacja kapitału jest możliwa, ponieważ jest to urealnienie wartości kapitału ze względu na czas i inflację. W tej kwestii sektor bankowy uzyskał poparcie ZBP, który wskazywał, że waloryzacja nie jest powiązana ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej i dlatego nie może być interpretowana w świetle przepisów dyrektywy konsumenckiej. Banki wskazywały również, że waloryzacja jest uniwersalną instytucją polskiego prawa cywilnego, która jest powiązana ze zmianami wartości pieniądza w czasie i nie stanowi jakiejkolwiek dodatkowej korzyści dla sektora bankowego. W styczniowym orzeczeniu TSUE odniósł się do dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Postanowienie TSUE nie pozostawia żadnych wątpliwości, że bankom nie należy się żadna rekompensata, w tym waloryzacja kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej, a jedynie możliwość uzyskania zwrotu kapitału udzielonego Kredytobiorcy.

Co postanowienie w kwestii waloryzacji oznacza dla Frankowiczów?

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-488/23 ma znaczący wpływ na instytucje bankowe, które teraz muszą zaakceptować fakt, że nie posiadają uprawnień do żądania dodatkowych roszczeń od Klientów po unieważnieniu umowy kredytu hipotecznego. Dla Frankowiczów korzystne jest to, że nie będą zobowiązani do dodatkowych płatności na rzecz banków i będą mieli możliwość skierowania sprawy sądowej w celu unieważnienia kredytu we frankach, nie obawiając się dalszych, negatywnych konsekwencji.