Odfrankowienie umowy kredytowej wiąże się z uznaniem klauzuli przeliczeniowej do franka szwajcarskiego za niedozwoloną. Wiążae się z wykreśleniem zapisów odnoszących się do CHF z umowy. Jednocześnie sktkuje uznaniem kredytu jako udzielonego w PLN, z pozostawieniem oprocentowania LIBOR+marża. Jakie roszczenia przysługują mi przy odfrankowieniu? O co mogę walczyć?