W przypadku spraw bankowych dotyczących kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych do szwajcarskiej waluty, konieczne jest zdobycie pełnego zestawu dokumentów odnoszących się do danego kredytu. Te dokumenty będą niezbędne dla Kredytobiorców, którzy planują dochodzić swoich roszczeń przeciwko bankowi w postępowaniu sądowym.

Dokumenty niezbędne do złożenia pozwu przeciwko bankowi

Istotnym dokumentem jest umowa kredytowa, która musi być dokładnie przeanalizowana pod kątem potencjalnych zapisów niezgodnych z prawem. Zwykle umowa kredytowa zawiera również szereg załączników, takich jak dodatkowe oświadczenia Kredytobiorców lub regulamin, który stanowi integralną część umowy. W trakcie trwania umowy kredytowej mogą pojawić się także dodatkowe zmiany w postaci aneksów, które wpływają na treść umowy. W celu przeprowadzenia kompleksowej analizy sprawy bankowej, te dokumenty są niezbędne. Dodatkowo, bank powinien udostępnić dane dotyczące:

  • historii wpłat, tytułem spłaty rat kredytu,
  • historii oprocentowania,
  • zaświadczenia o poniesionych kosztach okołokredytowych,
  • informacji o datach i kwotach uruchomienia kredytu w walucie CHF i PLN.

W jaki sposób pozyskać dokumenty z banku?

Aby otrzymać pełny zestaw powyższych dokumentów, należy złożyć odpowiedni wniosek do banku. Wniosek powinien zawierać dane przynajmniej jednego z Kredytobiorców, adres korespondencyjny i adres e-mail. W treści wniosku należy podać informacje dotyczące umowy kredytowej, takie jak data jej sporządzenia, nazwa banku, z którym umowa została zawarta, numer umowy oraz adres siedziby banku. Przed złożeniem wniosku warto skonsultować się z pełnomocnikiem, ponieważ każdy bank może mieć swoje specyfikacje i dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane do przygotowania pozwu. Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć osobiście w placówce banku lub wysłać na adres jego siedziby. Jeśli wniosek jest składany bezpośrednio w placówce, należy pamiętać o uzyskaniu pisemnego potwierdzenia złożenia wniosku od pracownika banku. Należy również mieć na uwadze, że banki pobierają opłaty za przygotowanie dokumentacji, które mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

pozew

Co w sytuacji, gdy Bank nie odpowiada na wniosek?

Zazwyczaj banki potrzebują od 6 do 8 tygodni na zrealizowanie wniosku. Obecnie większość banków przygotowuje kompletną dokumentację w ciągu 30 dni. Oczywiście, zdarzają się sytuacje, w których banki starają się opóźnić wydanie dokumentów, aby zniechęcić Kredytobiorców do uzyskania pełnego zestawu wymaganych zaświadczeń. Jeśli bank nie odpowiada na złożony wniosek w ciągu 6 tygodni, Kredytobiorca lub pełnomocnik zajmujący się sprawą bankową ma prawo złożyć reklamację dotyczącą braku wydania dokumentacji w terminie i tym samym przyspieszyć działania banku w realizacji wniosku. Złożenie reklamacji w placówce banku lub wysłanie jej na adres siedziby banku zwykle powoduje przyspieszenie tego procesu. Brak konkretnych działań ze strony Kredytobiorcy częto umożliwia bankowi maksymalne wydłużenie terminu na wydanie dokumentów. Zdarza się również, że zawierają one braki lub błędne dane, które uniemożliwiają dalsze postępowanie w sprawie bankowej. W takiej sytuacji skutecznym działaniem będzie złożenie reklamacji wskazującej na błędne lub brakujące informacje w przesłanych zaświadczeniach.

Podsumowując, otrzymanie kompletnego zestawu dokumentów bankowych jest pierwszym krokiem, jaki Kredytobiorcy muszą podjąć, aby przystąpić do walki z bankiem. Obecnie jest to znacznie łatwiejsze niż kilka lat temu, jednak zaleca się przed złożeniem wniosku skonsultować go w celu sprawdzenia lub przekazania do odpowiedniej kancelarii, która może zawnioskować w imieniu Kredytobiorcy o niezbędną dokumentację potrzebną do wszczęcia postępowania sądowego.

Autor: Kamil Inerowicz