Kredyty denominowane oraz indeksowane do waluty franka szwajcarskiego okazują się być coraz większym problemem dla banków. Już pięć instytucji zawiązało rezerwy na poczet toczących się postępowań. Są to Santander, Millennium, mBank, Raiffeisen oraz BOŚ. W ten sposób banki poniekąd przyznały, że mogą te sprawy przegrać.

Rezerwy odpowiedzią na rosnącą liczbę pozwów

Od momentu opublikowania orzeczenia w sprawie państwa Dziubak przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ilość pozwów jaka trafia do sądów znacząco wzrosła. W odpowiedzi sektor bankowy zabezpiecza się przed ewentualnymi przegranymi procesami zawiązując rezerwy.

Według analityków, w 2020 roku liczba pozwów cały czas będzie się powiększać, a polskie sądy będą orzekać na korzyść kredytobiorców. Z tego względu będzie to rok zwiększonych rezerw na kredyty. Ich szacunki mówią nawet o łącznie 2 mld zł przeznaczonych na rezerwy, co znacznie obniży zyskowność polskiego sektora bankowego.

W IV kwartale ubiegłego roku rezerwa zawiązana przez Santandera w związku z kredytami walutowymi wynosiła 173 mln zł. Zarówno Millennium, jak i mBank, które posiadają znaczną ilość tego typu zobowiązań na początku tego roku zawiązały rezerwy w związku z ewentualnymi przegranymi. Było to odpowiednio 150 mln oraz 293 mln, co stanowi około 1,7% całego portfela hipotecznego mBanku. Kilka dni temu również Bank Ochrony Środowiska ogłosił zawiązanie rezerwy. Jednak w porównaniu do wyżej wymienionych spółek, jest ona na niskim poziomie – wynosi 19,9 mln zł. Do tego grona dołączył również Raiffeisen z 47 mln euro rezerwy.

Według autorów artykułu problemy polskiego sektora bankowego zaczęły się już w zeszłym roku, kiedy zapadło orzeczenie TSUE dotyczące kredytów we franku szwajcarskim. Według zestawienia przygotowanego przez ekspertów Grupy Kapitałowej VOTUM, w IV kwartale 2019 roku około 74% sądowych wyroków w sprawach kredytów indeksowanych czy denominowanych do franka szwajcarskiego była korzystna dla konsumentów. W połowie z nich sądy orzekały unieważnienie umowy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu Strefa Inwestorów.