Październik to miesiąc, w którym o frankowiczach mówi się wyjątkowo dużo. Jest to spowodowane przede wszystkim przez wyrok, jaki Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa lata temu w sprawie Państwa Dziubak. Jak w tym czasie zmieniła się sytuacja kredytobiorów frankowych? 2. rocznica TSUE – frankowicze pobili wszelkie rekordy.

TSUE a orzecznictwo w sprawach kredytów frankowych

Obecnie ponad 90% postępowań w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego kończy się wygraną frankowiczów. Jednak jeszcze kilka lat temu orzecznictwo w sprawach frankowych wyglądało nieco inaczej.

Jeszcze w 2016 i 2017 r. tylko 25-27% kredytobiorców wygrywało swoje sprawy. W 2018 r. odsetek wygranych spraw poprawił się dwukrotnie, ale nadal stanowił tylko 54%. Tym samym blisko połowa procesów sądowych kończyła się wówczas oddaleniem powództwa.

Sytuacja zmieniła się dopiero w 2019 r., zwłaszcza po publikacji orzeczenia TSUE. 78% wyroków wydanych przez sądy w tym roku było korzystnych dla frankowiczów. Ostatecznie orzecznictwo ukształtowało się rok później, wówczas wygrane stanowiły już 92% wszystkich spraw. W I półroczu 2021 r. ta statystyka jeszcze wzrosła osiągając poziom 94%. Ponadto nadal utrzymuje się na tak wysokim poziomie.

tsue-frankowicze-statystyki

Frankowicze częściej decydują się na postępowania sądowe

Publikacja orzeczenia przez TSUE wpłynęła nie tylko na orzecznictwo w sprawach frankowych, ale przede wszystkim skłoniła wielu frankowiczów do działania. Potwierdzeniem tego mogą być dane Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące tego jak zmieniała liczba spraw frankowych w sądach w poszczególnych latach:

  1. W 2017 r. na pozwanie banku z tytułu niedozwolonych klauzul umownych zdecydowało się zaledwie 2,1 tys. frankowiczów.
  2. W 2018 r. liczba nowych powództw w sprawach frankowych sięgnęła już 7,2 tys.
  3. W 2019 r. frankowicze pozwali banki 11,6 tys.
  4. Natomiast w 2020 r. frankowicze za pośrednictwem swoich pełnomocników wysłali do sądów 37,2 tys. pozwów.
  5. Dotychczas w I połowie 2021 r. zainicjowano 31,9 tys. procesów.
tsue-frankowicze-statystyki

Rośnie liczba wyroków w sprawach frankowych

Liczba wyroków sądowych dotyczących kredytów frankowych jest bezpośrednio powiązana z ilością postępowań toczących się w sądach, a ta liczba znacząco wzrosła w ostatnim czasie. Należy przy tym zauważyć, że sprawy frankowe mają swoją dynamikę. Tym bardziej, że do listopada 2019 r. pozwy kierowano tylko do sądów właściwych dla siedziby głównej banku, czyli w zdecydowanej większości do Warszawy. Dlatego w kwietniu 2021 r. powołano specjalny wydział w Sądzie Okręgowym w Warszawie do rozstrzygania wyłącznie tego typu  spraw. Zgodnie z ostatnimi statystykami przed tzw. Wydziałem Frankowym toczy się już ponad 13 tys. postępowań. 

Ponadto dzięki nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego frankowicze mogę już wytaczać powództwa do sądów właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Przyczyniło się to do istotnego przyspieszenia toku postępowania, dzięki temu:

  1. W całym 2019 r. zapadły 332 wyroki w sprawach frankowych.
  2. W 2020 r. ich liczba wzrosła do 955 orzeczeń.
  3. Pomimo tego, że 2021 r. jeszcze trwa, to już wiadomo, że będzie pod tym kątem rekordowy. Bowiem do sierpnia b.r. sądy wydały już 1064 wyroki i ich liczba stale rośnie. We wrześniu widać wyraźne ożywienie w sądach po wakacjach.

Obecnie obserwujemy wyraźną aktywność po stronie sądów i w ostatnich dniach odnotowujemy po kilka, a nawet kilkanaście wyroków dziennie. Spodziewamy się kulminacji orzeczeń w pod koniec roku. W samym październiku mamy zaplanowanych już ponad 1200 terminów sądowych – informuje Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA.

tsue-statystyki-frankowicze
źródło: Votum Robin Lawyers SA

Wyroki stwierdzające nieważność umowy

Decydując się na postępowanie sądowe przeciwko bankowi możemy osiągnąć jeden z dwóch rezultatów: stwierdzenia nieważności umowy kredytowej lub jej odfrankowienia. Przed wydaniem wyroku przez TSUE 3 października 2019 r. zdecydowana większość korzystnych wyroków dotyczyła właśnie tej drugiej opcji. Blisko 70% wygranych spraw kończyło się właśnie usunięciem klauzuli przeliczeniowej do franka szwajcarskiego z umowy i pozostawieniem jej dalej w mocy z oprocentowaniem LIBOR+marża.

Natomiast po opublikowaniu wyroku TSUE trend ten odwrócił się w kierunku uznawania umów kredytowych za nieważne. Obecnie aż 90% spraw skutkuje wydaniem wyroku stwierdzającego nieważności umowy kredytowej.

2. rocznica TSUE: 500 wygranych Votum

Ilość podmiotów zajmujących się sprawami frankowiczów jest ogromna. Wielu kredytobiorców nie wie, jak wybrać pełnomocnika, który skutecznie zajmie się jego sprawą. Tymczasem wybór odpowiedniego pełnomocnika ma ogromne znaczenie.

Podmioty z Grupy Kapitałowej Votum od grudnia 2016 r. reprezentują konsumentów w sporach dotyczących kredytów frankowych. Aktualnie świadczymy profesjonalną pomoc ponad 23 tys. frankowiczów, spośród których już blisko 17,5tys. uczestniczy za naszym pośrednictwem w procesach sądowych. Każdego miesiąca przybywa na naszym koncie korzystnych wyroków. Wygraliśmy ponad 500 spraw frankowych, a część naszych klientów już korzysta z środków już wypłaconych przez banki.

Celem oferowanej przez nas usługi jest kompleksowa obsługa sprawy bankowej. Przedmiotem naszej umowy jest wykonanie wszystkich koniecznych czynności w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego. Oznacza to, że gwarantujemy naszym klientom profesjonalne wsparcie: od momentu przyjęcia sprawy, do jej prawomocnego zakończenia i rozliczenia z bankiem – podkreśla Paweł Wójcik, Wiceprezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA.

Świadczymy kompleksową pomoc frankowiczom. Sprawdź, co możemy zrobić z Twoim kredytem we frankach. Kliknij TUTAJ